Feeds:
Posts
Comments

Posts Tagged ‘Xuyên không’


Tên : Xuyên Không

Tác giả : Mạc Ngân Tuyết

Thể loại : Xuyên không, cung đình, hài

Lần đầu viết truyện, không tránh khỏi sai sót, rất mong lượng thứ và đóng góp ^^

Belle iu, viết bài này là nghĩ đến ngươi a, nhớ vô coi rồi comment đều đều :)!

(more…)

Read Full Post »