Feeds:
Posts
Comments

Posts Tagged ‘Svengaly’


Tên: Cure for Love
Tạm dịch : Liều thuốc cho tình yêu.

Tác giả: Svengaly
Dịch sang tiếng Anh: Emily Waters
Chỉnh sửa bản tiếng Anh: RaeWhit

Dịch sang tiếng Việt: Mạc Ngân Tuyết
Ngôn ngữ gốc: Russian
Link đến bản gốc: http: / www. fanrus. com/ view_? id=778&o=r

Thể loại: fanfiction, hài, Snarry

Tóm tắt: Mọi người đều biết Harry Potter đã dựa vào sức mạnh của tình yêu để tiêu diệt Voldermort. Nhưng không ai biết, sau đó, Harry mắc một căn bệnh rơi vào lưới tình với bất kỳ ai anh gặp phải.

Và người có thể chữa được bệnh này cho Harry chỉ có … Snape

Đây là bản dịch chưa có sự đồng ý của tác giả và hoàn toàn phi thương mại.

(more…)

Read Full Post »