Feeds:
Posts
Comments

Posts Tagged ‘Severus x Harry’


Warning : có yaoi, có H, thỉnh mọi người bình tĩnh mà xem ^_^

Mèn ơi, ta làm phần này mà muốn nín thở, tay gẫy, vai nhức, mắt lồi… ta thăng đây…

(more…)

Read Full Post »