Feeds:
Posts
Comments

Archive for the ‘Yêu anh’ Category


Tác giả : Mạc Ngân Tuyết

Thể loại : Harry Potter fanfiction, nam x nam, Snape x Harry, có ngược, có H, có HE.

Bản quyền nhân vật thuộc về JK Rowling. Fic hoàn toàn là phi lợi nhuận.

Đây là cái fic đầu tiên mà ta từng viết, nên phải nói là đã xưa lắm rồi, phong cách cũng khác với ta bây giờ, dù vậy, ta vẫn nghĩ muốn để mọi người xem thử một chút….

Warning : có H, có cảnh nóng, đề nghị mọi người suy nghĩ kĩ trước khi vô xem

(more…)

Read Full Post »