Feeds:
Posts
Comments

Archive for the ‘Thư phương xa’ Category


Thư phương xa.

Tác giả: Mạc Ngân Tuyết.

Thể loại : Harry Potter fanfiction, nam x nam.

Bản quyền nhân vật thuộc về JK Rowling. Fic mang tính chất phi thương mại.

Tóm tắt : Harry nhận ra, có những thứ không dễ nói được thành lời…

/ (more…)

Read Full Post »