Feeds:
Posts
Comments

Archive for the ‘Người đứng trong tuyết trắng’ Category


Người đứng trong tuyết.

Tác giả : Mạc Ngân Tuyết

Thể loại : Harry Potter fanficftion.

Bản quyền nhân vật thuộc về JK Rowling. Fic mang tính chất phi thương mại.

(more…)

Read Full Post »