Feeds:
Posts
Comments

Archive for the ‘Ngày dài điên cuồng’ Category


Tên gốc: One Crazy Long Day

Tạm dịch: Ngày dài điên cuồng

Tác giả: Lizzy0305

Fic đã được sự đồng ý của tác giả để chuyển thể sang tiếng Việt. Cả bản gốc và bản dịch đều mang tính chất phi lợi nhuận. Bản quyền nhân vật thuộc về JK Rowling.

Thể loại : Harry Potter fanfiction, yaoi, namxnam,

Tóm tắt: Khi một gia đình Muggle tình cờ lạc đến thị trấn Mull, nơi chỉ toàn các pháp sư và phù thủy sinh sống, Severus và Harry buộc phải dẹp bỏ ân oán cá nhân để cùng nhau bảo vệ bí mật cho Thế Giới Phù Thủy.

. (more…)

Read Full Post »